...รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากคณะกรรมการเงินกู้

สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ จ่ายเงินกู้สามัญ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทำรายการกดหน้าตู้เอทีเอ็มกรุงไทยได้หลังเวลา 20.00 น.

วิธีการตรวจสอบ ให้สมาชิกกดปุ่ม Ctrl + F แล้วใส่เลขที่สมาชิกลงในช่องค้นหาแล้วกดปุ่ม Next

เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก

12519

12255

9195

6656

3800

11153

6204

8472

3967

2772

11131

6793

1194

6457

3131*

8648

8744

4702

2859

2498

8249

6635

5290

4949

3645

9239

2213

12022

2203

7351

5856

7655

2627

9199

3890*

4917

4447

4381

6525

7524

6206

5261

2283*

126*

1637*

1807*

3345*

2038*

7583*

12337

5639

4541

9504

3887

11658

12066

2322*

1113*

3266*

3342*

8086

9910

4473

2351*

1532

1797*

6998

2676

936

8251

893

6711

6706

4214

 

สมาชิกที่ * ติดต่อกลับสหกรณ์ด้วยครับ 053 115 015-7 ต่อ 31-33 ฝ่ายสินเชื่อ