...รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากคณะกรรมการเงินกู้ หมายเหตุกรณีมี * ให้ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ จ่ายวันที่ 12 มีนาคม 2562

จ่ายเงินกู้สามัญทำรายการกดหน้าตู้เอทีเอ็มกรุงไทยได้หลังเวลา 20.00 น.

วิธีการตรวจสอบ ให้สมาชิกกดปุ่ม Ctrl + F แล้วใส่เลขที่สมาชิกลงในช่องค้นหาแล้วกดปุ่ม Next

เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
4516
12221
3015
6535
1589
7607
4036
7378
12132
7314
3717
5816
8152
7812*
5883
10928
12126
11523
2021
3719
5303
1456
4965
10493
3651
3645
2136
5290
5856
5373
9810
6494
4861
1964
5800
7782
9548
1797
6277
1927
12238
3773
5801
4145
4796
1663
3708
     

 

สมาชิกที่ * ติดต่อกลับสหกรณ์ด้วยครับ 053 115 015-7 ต่อ 31-33 ฝ่ายสินเชื่อ