Th En


ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

 

สมาชิกที่ขอเพิ่มหุ้น/ลดหุ้น ประจำเดือนเมษายน 58

สมาชิกที่เข้าใหม่ เมษายน 58

อนุมัติเงินกู้สามัญจ่าย30/มี.ค./2558
อนุมัติเงินกู้สามัญ 29/เม.ย./2558
เปลี่ยนค่าหุ้นตามคำขอลดหุ้น

เปลี่ยนค่าหุ้นตามคำขอเพิ่มหุ้น
อนุมัติ ATMกดได้หลัง 20.00 30/เมษายน/2558


 ตารางรับคำขอพิจารณาเงินกู้ปี 255
8
วันหยุดทำการประจำปี
2558
คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 38 ปี 2558

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2558

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์

แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์
Adobe Flash Player
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

จดหมายข่าวฉบับล่าสุดครับผม

ขั้นตอนการกดเงินกู้ ATM

ขั้นตอนการกดเงินกู้ ATM

จองห้องประชุม

จองห้องประชุมสหกรณ์ฯ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกรณ์

คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์


 
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 


 

ดัชนีหุ้น

 
 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาทองคำ

 

 

 
พยากรณ์อากาศ

 

 

 

กำหนดการโครงการทัศนศึกษาดูงานประจำปี 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
วันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2558
ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดพร้อมศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

 
หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน
หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์

วิธีการตรวจสอบธนบัตร

ประกาศ เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 8/2558

 

จดหมายข่าว

ความเคลื่อนไหวกิจกรรมสหกรณ์

 

 

การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาติใช้ห้องประชุม ต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมชำระค่าบำรุงก่อนวันประชุม 1 วัน

 

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการกดเงินกู้ ATM

 

 

สวัสดิการสมาชิกใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์
 

 

 

ประมาณการคำนวณเงินกู้สามัญ

 

ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ

 

 

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สามารถฝากถอนเมื่อใดก็ได้ โดยจำนวนคงเหลือในบัญชีจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 
 

เงินฝากออมทรัพย์ (พิเศษ)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดบัญชีได้เพียงคนละหนึ่งบัญชี ฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สามารถถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอนไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 

 
 

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี 24 เดือน


เงินฝากออมทรัพย์สินทวี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท โดยจะต้องฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน เป็นเวลาติดต่อกัน 24 เดือน สามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละหนึ่งบัญชี

 
    

เงินฝากประจำ 3 ,6,12 และ 24 เดือน


เงินฝากประจำ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สามารถฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ โดยฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ สมาชิกที่จะโอนเงินมาชำระหุ้นหนี้ สามารถโอนมาได้ตามเลขบัญชีสหกรณ์ข้างล่าง โอนเสร็จรบกวนโทรแจังให้

สหกรณ์ทราบด้วยนะครับ จะได้ทำการตรวจสอบและออกใบเสร็จให้ครับ

ธนาคาร / สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
521-1-02144-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
504-0-62366-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
471-2-03460-8
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเชียงใหม่
ออมทรัพย์
023-2-67052-7
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออมทรัพย์
050300951907

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามธนาคารต่างๆ โดยไม่ทราบว่าเป็นเงินของผู้ใดโอนมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยสหกรณ์ฯ ได้ตั้งยอดเงินดังกล่าวเป็นเงินรอการตรวจสอบ เพื่อรอให้ผุ้ที่มาแสดงหลักฐานการโอนเงินจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้มาแสดงหลักฐานไม่ครบ
          ดังนั้นหากสมาชิกท่านใดสงสัยว่าเคยโอนเงินให้สหกรณ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับหลักฐานการรับเงินโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน และแสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน มาให้สหกรณ์ฯทราบ มีรายละเอียดดังนี้

คลิ๊ก...ดูรายละเอียด

>> ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ. 2557 <<

แผ่นพับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ....คลิ๊กอ่าน

สมาชิกที่จะสมัครฌาปนกิจทั้ง สสธท หรือ ฌอส ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

ประกาศ คุณสมบัติสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ /

กำหนดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์และการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ คนละ 300 บาท

 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright 2009 © สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด. All Rights Reserved.
Webmaster by: Pathompong Mungthanya


คู่มือสมาชิก
เว็บบอร์ด
คณะทำงาน
ระเบียบสหกรณ์
ภาพถ่ายกิจกรรม
ติดต่อเรา