Th En


ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มขอรับรหัสผ่าน

(แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือข้าราชการด้วยครับ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสอบถาม

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดบัญชีประจำวัน เวลา 15.30 น.

วิดีทัศน์แนะนำสหกรณ์ฯ

http://youtu.be/LryGX245uUE

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

 

สมาชิกที่ขอเพิ่มหุ้น/ลดหุ้น ประจำเดือน ตุลาคม 2558

สมาชิกที่เข้าใหม่ พฤศจิกายน 2558

อนุมัติเงินกู้สามัญจ่าย 15/ต.ค../2558
อนุมัติเงินกู้สามัญ 12 พฤศจิกายน 2558
อนุมัติ ATMกดได้หลัง 20.00 13/พฤศจิกายน /2558


 ตารางรับคำขอพิจารณาเงินกู้ปี 255
8
วันหยุดทำการประจำปี
2558
คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 38 ปี 2558

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2558

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์

แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์
Adobe Flash Player
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

 


กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 


 

ดัชนีหุ้น

 
 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาทองคำ

 

 

 
พยากรณ์อากาศ

 

 

 

ประกาศ ฉบับที่ 20/2558 เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 25 คน พร้อมกรอกใบสมัครที่แนบมา กรอกส่งให้สหกรณ์ฯ ผ่าน facebook หรือ Line ได้ แต่ตัวจริงต้องส่งกลับมาให้สหกรณ์ด้วยนะครับ

ดาวน์โหลดคำขอใบสมัคร

 

บันทึกข้อตกลงถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส ชสอ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B4SS1zHBvwJGcTNHU091WURyXzA/view?pli=1

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์

 

 

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกทุก

ประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ฯพฤศจิกายน58

 

ประกาศ เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 8/2558

>> ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ. 2557 <<

 

ขั้นตอนการกดเงินกู้ สามััญ ATM

ชสอ.ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)...อ่ายรายละเอียด

 

 

การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาติใช้ห้องประชุม ต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมชำระค่าบำรุงก่อนวันประชุม 1 วัน

 

สวัสดิการสมาชิกใหม่

 

คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์

 

ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ

ประมาณการคำนวณเงินกู้สามัญ

 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบธนบัตร

สมาชิกที่จะสมัครฌาปนกิจทั้ง สสธท หรือ ฌอส ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

เอกสารสสธท.(กรณีสมาชิกเสียชีวิต)


 

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สามารถฝากถอนเมื่อใดก็ได้ โดยจำนวนคงเหลือในบัญชีจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 
 

เงินฝากออมทรัพย์ (พิเศษ)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดบัญชีได้เพียงคนละหนึ่งบัญชี ฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สามารถถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอนไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 

 
 

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี 24 เดือน


เงินฝากออมทรัพย์สินทวี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท โดยจะต้องฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน เป็นเวลาติดต่อกัน 24 เดือน สามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละหนึ่งบัญชี

 
    

เงินฝากประจำ 3 ,6,12 และ 24 เดือน


เงินฝากประจำ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สามารถฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ โดยฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ สมาชิกที่จะโอนเงินมาชำระหุ้นหนี้ สามารถโอนมาได้ตามเลขบัญชีสหกรณ์ข้างล่าง โอนเสร็จรบกวนโทรแจังให้

สหกรณ์ทราบด้วยนะครับ จะได้ทำการตรวจสอบและออกใบเสร็จให้ครับ

ธนาคาร / สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
521-1-02144-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
504-0-62366-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
471-2-03460-8
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเชียงใหม่
ออมทรัพย์
023-2-67052-7
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออมทรัพย์
050300951907

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามธนาคารต่างๆ โดยไม่ทราบว่าเป็นเงินของผู้ใดโอนมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยสหกรณ์ฯ ได้ตั้งยอดเงินดังกล่าวเป็นเงินรอการตรวจสอบ เพื่อรอให้ผุ้ที่มาแสดงหลักฐานการโอนเงินจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้มาแสดงหลักฐานไม่ครบ
          ดังนั้นหากสมาชิกท่านใดสงสัยว่าเคยโอนเงินให้สหกรณ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับหลักฐานการรับเงินโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน และแสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน มาให้สหกรณ์ฯทราบ มีรายละเอียดดังนี้

คลิ๊ก...ดูรายละเอียด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright 2009 © สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด. All Rights Reserved.
Webmaster by: Pathompong Mungthanya


คู่มือสมาชิก
เว็บบอร์ด
คณะทำงาน
ระเบียบสหกรณ์
ภาพถ่ายกิจกรรม
ติดต่อเรา