..."ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ. 2561"

สำนักงานใหมตั้งอยู่ที่ 446 หมู่ที่ 6 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053 115015-7 FAX 053 115018

 

 

 

 

----{ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว}----

--- Adobe Flash Player---
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

 

 

สมาชิกเข้าใหม่ประจำเดือน มกราคม 2561
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญเอทีเอ็ม

รายชื่ออนุกรรมการคณะต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2560
คณะกรรมการชุดที่ 41 ปี พ.ศ. 2561
ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี พ.ศ. 2561
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

 

------{รับข่าวสารจากสหกรณ์}-----

-----{แจ้งโอนเงินสหกรณ์}-----

-----{สแกนบาร์โค๊ดลิงค์เข้าเว็ปไซต์}-----

-----{รับข่าวสารผ่าน Facebook}-----

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาทองคำ
 
พยากรณ์อากาศ

 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ.2561 ....อ่านรายละเอียดคลิ๊ก

 

แผนที่ทำการใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด https://goo.gl/maps/KpfXZ1HyKaF2

ตำแหน่ง GPS กรณี่สมาชิกมีระบบนำทางในรถยนต์

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
Manual _ATM

 

สมาชิกที่จะโอนชำระค่า ฌอส โอนเข้าเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ 521-012626-9

สมาชิกที่จะสมัครฌาปนกิจทั้ง สสธท หรือ ฌอส ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

****************************************************************************************

รายชื่อผู้สมัคร สสธท. รอบววาระพิเศษ อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี สมัครวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

รายชื่อสมัคร สสธท. รอบววาระพิเศษ อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี สมัครวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

******** *** หมายเหตุ อำนาจการอนุมัติสมาชิก ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสมาคม สสธท *** **********

 

----- -------- ----- ----- ดาวน์โหลดคำขอ ใบสมัคร สสธท ----- -------- ----- -----

 

ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.ประเภทสมทบ-ปกติ

ใบสมัครสมาชิก สส.-ชสอ. ประเภทสามัญ-ปกติ

แบบรายงานสุขภาพตนเอง