เงินฝากประเภทประจำ เสียภาษีร้อยละ 15

 

 

สมาชิกเข้าใหม่กรกฎาคม2557

อนุมัติเงินกู้สามัญจ่าย 14/08/57
อนุมัติเงินกู้สามัญ 28/08/57
เปลี่ยนค่าหุ้นตามคำขอลดหุ้น

เปลี่ยนค่าหุ้นตามคำขอเพิ่มหุ้น
อนุมัติ ATMกดได้หลัง 20.00 29/08/57


 ตารางรับคำขอพิจารณาเงินกู้ปี 2557

วันหยุดทำการประจำปี 2557
คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 37 ปี 2557แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์
Adobe Flash Player
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

ขั้นตอนการกดเงินกู้ ATM

ขั้นตอนการกดเงินกู้ ATM

จองห้องประชุม

จองห้องประชุมสหกรณ์ฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกรณ์

คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 


 

ดัชนีหุ้น

 
 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาทองคำ

 

 

 
พยากรณ์อากาศ

 

 

 

แผ่นพับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ....คลิ๊กอ่าน

ประกาศ เรื่องการให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเงินปันผล ประจำปี 2557 (2/7/2557 ถึง 31/10/2557)

ดาวน์โหลด คำขอและสัญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษเงินปันผล

 

ดาวน์โหลด ใบแสดงความจำนงเพื่อขอรับุทนการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา 2557ประเภท สามัญ

ดาวน์โหลด ใบแสดงความจำนงเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภท สมทบ

>> ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ. 2557 <<

 

 การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 3/2557

รับอายุไม่เกิน 60 ปี

ประกาศ คุณสมบัติสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ /

กำหนดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์และการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ คนละ 300 บาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

 
 

หมายเหตุ สมาชิกที่จะโอนเงินมาชำระหุ้นหนี้ สามารถโอนมาได้ตามเลขบัญชีสหกรณ์ข้างล่าง โอนเสร็จรบกวนโทรแจังให้

สหกรณ์ทราบด้วยนะครับ จะได้ทำการตรวจสอบและออกใบเสร็จให้ครับ

ธนาคาร / สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
521-1-02144-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
504-0-62366-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
471-2-03460-8
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเชียงใหม่
ออมทรัพย์
023-2-67052-7
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออมทรัพย์
050300951907

 

การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาติใช้ห้องประชุม ต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมชำระค่าบำรุงก่อนวันประชุม 1 วัน

 

ขั้นตอนการกดเงินกู้ ATM

 

 

สวัสดิการสมาชิกใหม่

 

 

จดหมายข่าว ปีที่ 19 ฉบับที่ 3

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมสหกรณ์

 

 

หลักเกณฑ์เงินกู้สหกรณ์ฯ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ

ประมาณการคำนวณเงินกู้สามัญ

 

ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ

 

 

 

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สามารถฝากถอนเมื่อใดก็ได้ โดยจำนวนคงเหลือในบัญชีจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 
 

เงินฝากออมทรัพย์ (พิเศษ)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดบัญชีได้เพียงคนละหนึ่งบัญชี ฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สามารถถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอนไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 

 
 

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี 24 เดือน


เงินฝากออมทรัพย์สินทวี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท โดยจะต้องฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน เป็นเวลาติดต่อกัน 24 เดือน สามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละหนึ่งบัญชี

 
    

เงินฝากประจำ 3 ,6,12 และ 24 เดือน


เงินฝากประจำ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สามารถฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ โดยฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright 2009 © สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด. All Rights Reserved.
Webmaster by: Pathompong Mungthanya


คู่มือสมาชิก
เว็บบอร์ด
คณะทำงาน
ระเบียบสหกรณ์
ภาพถ่ายกิจกรรม
ติดต่อเรา