Th En

...ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ประธานกรรมการดำเนินการ/กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

 

ร ะ บ บ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว

แบบฟอร์มขอใช้ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกส่วนตัว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์

ID Line :cmphcoop

หรือ สแกนที่ QR Code ด้านล่าง

ลิงค์เว็ปไซต์สหรกรณ์ www.cmphcop.com

หรือ สแกนที่ QR Code ด้านล่าง

วิดีทัศน์แนะนำสหกรณ์ฯ ปี 2559

http://youtu.be/LryGX245uUE

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ

 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์

แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์
Adobe Flash Player
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

ธนาคารและหน่วยงานต่างๆ
 

เงินฝากออมทรัพย์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝากถอนเมื่อใดก็ได้ จำนวนคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ถอนเกิน 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียมถอน1%ของจำนวนเงินที่ถอน

 

เงินฝากประจำ 3 , 6 , 12 และ 24 เดือน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ ฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

 

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี 24 เดือน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท ต้องฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน เป็นเวลาติดต่อกัน 24 เดือน

 

 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 


ดัชนีหุ้น

 
 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาทองคำ

 

 
พยากรณ์อากาศ

 

 

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์....Click

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบกิจการสหกรณ์..Click

ประกาศ งดทำธุรกรรมทางการเงิน..Click

 

<<
<<

ประกาศ จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

คลิ๊ก ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

ประกาศเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเงินปันผล

คลิ๊ก ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

ประกาศ ขอรับเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ได้แล้วครับ รายละเอียดเลื่อนลงดูด้านล่างของหน้าเว็ป

แบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์

ชสอ.ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)...อ่านรายละเอียด

การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาติใช้ห้องประชุม ต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมชำระค่าบำรุงก่อนวันประชุม 1 วัน

ขั้นตอนการกดเงินกู้ สามััญ ATM

 

เปิดรับสมัครสมาชิก สสธท รอบที่ 4/2559 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติ่ม สอบถามได้ที่ 053-895160-1 ต่อ 107-108

อ่านรายละเอียด คลิ๊กเลยครับ

คลิ๊ก ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

สมาชิกสสธท. ที่ผ่านการอนุมัติ คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2559 เข้ามารับได้ที่สหกรณ

เปิดรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ รอบที่ 12/2559 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติ่ม สอบถามได้ที่ 053-895160-1 ต่อ 107-108

อ่านรายละเอียด คลิ๊กเลยครับ

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก ฌอส สามารถเข้ามารับใบประกาศได้ที่สหกรณ์ครับ คลิ๊กเลยครับ /ต.ค.59

ประกาศ จ่ายเงินทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

คลิ๊ก ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

ติดต่อรับใบเสร็จ สสธท. หักเงินสงเคราะห์ประจำปี 2558  ได้ที่งานสมาคมฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์

 

 

แบบฟอร์ม คำขอและสัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเงินปันผล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกาษาบุตร ประเภทสามัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตร ประเภทสมทบ

สมาชิกที่ยังไม่ไดทำ้ บันทึกข้อตกลงถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย

(แนบสำเนาเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่จะทำการเชื่อมต่อมาด้วยนะครับ)

 

 

 

 

 

วิีดีโอบรรยาย อาจารย์ปรเมศ อินทรชุมนุม

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Manual _ATM

วิธีการตรวจสอบธนบัตร

แจ้งสมาชิกทราบ
        -  เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์  08.30 – 15.30 น. (ไม่พักเที่ยง)    สมาชิกที่จะโอนเงินมาชำระหุ้นหนี้ สามารถโอนมาได้ตามเลขบัญชีสหกรณ์ข้างล่าง โอนเสร็จรบกวนโทรแจังให้สหกรณ์ทราบด้วยนะครับ จะได้ทำการตรวจสอบและออกใบเสร็จให้ครับ
ธนาคาร / สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
521-1-02144-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
504-0-62366-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
471-2-03460-8
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเชียงใหม่
ออมทรัพย์
010232670527
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออมทรัพย์
050300951907

 

สมาชิกที่จะโอนชำระค่า สสธท และ ฌอส โอนเข้าเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ 521-012626-9สมาชิกที่จะสมัครฌาปนกิจทั้ง สสธท หรือ ฌอส ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติเป็นสมาชิก ฌอส สามารถติดต่อขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก(ใบประกาศ) ได้ที่งานสมาคมฯ

รายชื่อผู้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก ฌอส

รายชื่อผู้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก ฌอส กันยายน 2559

รายชื่อผู้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก สส.ชสอ

ดาวน์โหลด งบแสดงฐานะการเงิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright 2009 © สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด. All Rights Reserved.
Webmaster by: Pathompong Mungthanya
E-mail cmphcoop@hotmail.com

คู่มือสมาชิก
Facebook
คณะทำงาน
ระเบียบสหกรณ์
ภาพถ่ายกิจกรรม
ติดต่อเรา

www.Stats.in.th