...เงินกู้พิเศษทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เงินกู้พิเศษธนทรัพย์


 

แบบฟอร์มขอใช้ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกส่วนตัว

ID Line :cmphcoop

หรือ สแกนที่ QR Code ด้านล่าง

ลิงค์เว็ปไซต์สหรกรณ์ www.cmphcop.com

หรือ สแกนที่ QR Code ด้านล่าง

วิดีทัศน์แนะนำสหกรณ์ฯ ปี 2559

http://youtu.be/LryGX245uUE

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ

 

รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

อนุมัติเงินกู้สามัญจ่าย 12/พฤษภาคม/2559
อนุมัติเงินกู้สามัญ 30 พฤษภาคม 2559
อนุมัติ ATM วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายชื่ออนุกรรมการคณะต่างๆของสหกรณ์ ปี 59

 ตารางรับคำขอพิจารณาเงินกู้ 2559
วันหยุดทำการประจำปี
2559
คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39 ปี 2559

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2559


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์

แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์
Adobe Flash Player
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 


ดัชนีหุ้น

 
 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาทองคำ

 

 

 
พยากรณ์อากาศ

 

 

 

ธนาคารและหน่วยงานต่างๆ
 

เงินฝากออมทรัพย์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝากถอนเมื่อใดก็ได้ จำนวนคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ถอนเกิน 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียมถอน1%ของจำนวนเงินที่ถอน

 

เงินฝากประจำ 3 , 6 , 12 และ 24 เดือน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ ฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

 

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี 24 เดือน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท ต้องฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน เป็นเวลาติดต่อกัน 24 เดือน

 

 
 

 

หมายเหตุ เงินกู้พิเศษทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เงินกู้พิเศษธนทรัพย์

สมาชิกที่จะโอนชำระค่า สสธท และ ฌอส โอนเข้าเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ 521-012626-9

สมาชิกที่จะสมัครฌาปนกิจทั้ง สสธท หรือ ฌอส ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

เอกสารสสธท.(กรณีสมาชิกเสียชีวิต)

ดาวน์โหลดใบสมัคร สส ชสอ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B4SS1zHBvwJGcTNHU091WURyXzA/view?pli=1

ประกาศรับสมัคร สส.ชสอ

รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติเป็นสมาชิก ฌอส สามารถติดต่อขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก(ใบประกาศ) ได้ที่งานสมาคมฯ

รายชื่อผู้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก ฌอส

รายชื่อผู้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก สส.ชสอ

ดาวน์โหลด งบแสดงฐานะการเงิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ฯ

 
Manual _ATM

ประกาศ จ่ายเงินทุกประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

 

ประกาศ จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกทุก

ประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์

 

 

 

ขั้นตอนการกดเงินกู้ สามััญ ATM

 

การให้เงินกู้แก่สมาชิก สามัญ สหกรณ์ พ.ศ. 2559 <<

การให้เงินกู้แก่สมาชิก สมทบ สหกรณ์ พ.ศ. 2559 <<

 

การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาติใช้ห้องประชุม ต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมชำระค่าบำรุงก่อนวันประชุม 1 วัน

คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์

 

สวัสดิการสมาชิกใหม่

ชสอ.ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)...อ่ายรายละเอียด

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบธนบัตร

แจ้งสมาชิกทราบ

        -  เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์  08.30 – 15.30 น. (ไม่พักเที่ยง)

   สมาชิกที่จะโอนเงินมาชำระหุ้นหนี้ สามารถโอนมาได้ตามเลขบัญชีสหกรณ์ข้างล่าง

โอนเสร็จรบกวนโทรแจังให้สหกรณ์ทราบด้วยนะครับ

จะได้ทำการตรวจสอบและออกใบเสร็จให้ครับ

ธนาคาร / สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
521-1-02144-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
504-0-62366-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ
ออมทรัพย์
471-2-03460-8
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเชียงใหม่
ออมทรัพย์
023-2-67052-7
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออมทรัพย์
050300951907สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright 2009 © สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด. All Rights Reserved.
Webmaster by: Pathompong Mungthanya
E-mail cmphcoop@hotmail.com

คู่มือสมาชิก
Facebook
คณะทำงาน
ระเบียบสหกรณ์
ภาพถ่ายกิจกรรม
ติดต่อเรา