บัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
ธ.กรุงไทย สาขาถนนสุเทพ
521-1-02144-4
ธ.กรุงเทพ สาขาสุเทพ
504-062366-1
ธกส. สาขาเชียงใหม่
010232670527
ธ.ออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
050300951907

บัญชีธนาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ฌ.อ.ส. 1
ธ.กรุงไทย สาขาถนนสุเทพ
521-0-12626-9
ฌ.อ.ส. 2
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
660-9-32502-2
ฌ.อ.ส. 3
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
660-9-34462-0
ฌ.อ.ส. 4
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
660-9-32251-1
ฌ.อ.ส. 5
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
661-0-04567-4
alternative