ปฏิทินกิจกรรมและวันหยุด

1 มกราคม 2567 — วันขึ้นปีใหม่
26 กุมภาพันธ์ 2567 — ชดเชยวันมาฆบูชา
8 เมษายน 2567 — ชดเชยวันจักรี
12 เมษายน 2567 — วันสงกรานต์
15 เมษายน 2567 — วันสงกรานต์
16 เมษายน 2567 — ชดเชยวันสงกรานต์
1 พฤษภาคม 2567 — วันแรงงานแห่งชาติ
6 พฤษภาคม 2567 — ชดเชยวันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม 2567 — วันพืชมงคล
22 พฤษภาคม 2567 — วันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน 2567 — วันเฉลิมฯ พระราชินี
22 กรกฎาคม 2567 — ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
29 กรกฎาคม 2567 — ชดเชยวันเฉลิมฯ ร.10
12 สิงหาคม 2567 — วันเแม่แห่งชาติ
14 ตุลาคม 2567 — ชดเชยวันนวมินทรมหาราช
23 ตุลาคม 2567 — วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2567 — วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 วันพ่อ
10 ธันวาคม 2567 — วันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2567 — วันสิ้นปี